TOUR 9 : LẶN NƯỚC SÂU

 

LẶN CÓ BẰNG PHÍA BẮC ĐẢO PHÚ QUỐC

Gói lặn

             Lần lặn

    Giá

Giá khách bơi

1 Ngày

 1 Lần Lặn (50 phút)

55 USD

25 USD

1 Ngày

2 Lần lặn (100 phút)

65 USD

2 Ngày

4 Lần lặn (200 phút)

120 USD

40 USD

LẶN CÓ BẰNG  PHÍA NAM ĐẢO PHÚ QUỐC

Gói Lặn

Lần lặn

Giá

Giá khách bơi

1 Ngày

  1   Lần (50 phút)

60 USD

30 USD

1 Ngày

  2   Lần (100 phút)

80 USD

2 Ngày

  4   Lần (200 phút)

150 USD

50 USD

LẶN THỬ DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA CÓ BẰNG

Gói Lặn

Thời Gian

Giá

Ghi chú

1 Ngày

    35 (phút)

60 USD

 Một Hướng Dẫn viên kèm 1 khách trong suốt quá trình lặn (tối đa 6 m)

2 Ngày

   70 (phút)

80 USD

     

2 Ngày

   70 (phút)

150 USD

Một Huấn Luyện Viên. hướng dẩn 4 khách trong suốt quá trình lặn (Lặn tối đa 12 m)

Khóa Lặn PADI

Khóa lặn

Thời gian

Giá

Ghi chú

Open Water Diver

3-4 Ngày

380 USD

Với tài liệu PADI và 4 lần lặn biển( độ sâu  tối đa 18m )

Advanced Open Water Diver

3 Ngày

340 USD

Với tài liệu PADI và 5 lần lặn biển ( độ sâu tối đa 30 m)

Đón khách 8:00 sáng , Về 15.00 
Giá Bao Gồm:Xe đưa đón tại khách sạn , tàu lặn , đầy đủ trang trang thiết bị  ngoại nhập , hướng dẫn viên chuyên nghiệp của PADI , trái cây , nước uống café , trà , ăn trưa     
Address: 143 Tran Hung Dao St, KP7, Duong Dong, Phu Quoc. 
Tel :  0977 797 685, 02973 992 048,  0939 992 048
Email : vietthanhphuquoc@yahoo.com - vietthanhphuquoc@gmail.com